Onze unit


Welkom in onze unit!

De laatste etappe in dit nieuwe schooljaar is in zicht. De periode tot aan de zomervakantie met de Eind Cito vanaf 29 mei. En het laatste rapport op maandag 26 juni.

Wat is het snel gegaan en wat is er veel gebeurd. We gaan er de laatste weken nog even keihard tegenaan om daarna even lekker 6 weken uit te rusten! Welverdiend!

Om u uit te leggen hoe ons onderwijs is ingericht, hieronder een korte uitleg:

De unit bestaat uit 60 leerlingen maar die zitten bijna altijd verspreid over 3 ruimtes, de rekenklas, de taalklas en het Wij-land . Met drie leerkrachten bemannen (-vrouwen) we dagelijks deze unit.

Volgens een vast rooster gaan de kinderen van vak naar vak. Dit rooster is zo veel mogelijk eenduidig zodat kinderen altijd van tevoren weten waar ze moeten zijn en wat ze kunnen verwachten. 

Het bewegen tussendoor vinden de kinderen erg fijn en er wordt zo veel mogelijk instructie gegeven in kleine groepjes zodat de leerkracht direct kan ingrijpen als een kind het niet begrijpt.

We starten 's ochtends altijd in de stamgroep met een eigen stamgroepleerkracht. Elke ochtend lezen we het eerste kwartier intensief met elkaar en oefenen we het technisch lezen. Dit met behulp van heel veel enthousiaste ouders.

juf Betty, juf Marian (stamgroep 5-6a)

juf Marleen (juf van het Wij-land)

juf Tamara, juf Jacqueline (stamgroep 5-6b)

Agenda

DatumDag
HuiswerkBijzonderheden
12-6maandag                                                              
13-6dinsdag 
14-6woensdag 
15-6donderdag 
16-6  vrijdag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Datum Dag

Huiswerk 

 Bijzonderheden                    
19-6maandag

 


20-6dinsdag


21-6woensdag                              
22-6donderdag


Schoolreis naar Archeon

23-6vrijdag                        

Studiedag. Kinderen vrij!


Datum voor dictee

Blok 7 dictee: vrijdag 9 juni