Martin Ooms (directeur) is aanwezig op:
dinsdag, vrijdag en woensdag (week om-en-om)

 

 

 

Marianne van Splunder (locatieleider)
is aanwezig op:
maandag, woensdag en donderdag

 

 

 

 

Marloes Kreuze (internbegeleider)
is aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

 

 

 

Dorine Blom (onderwijsassistent, RT-Leerkracht)
is aanwezig op: woensdag en donderdag

 

 

 

 

Annemiek Nijhuis (administratie)
is aanwezig op: donderdag en vrijdag

 

 

 

Rob van Wingerden (vakleerkracht)
is aanwezig op: woensdag en donderdag

        

 

 

 

Linda Nagel
(specialist begaafdheid en begeleider plusgroep)
is aanwezig op: woensdag