Christelijke basisschool 'De Hoeksteen' ligt in de wijk 'Schenkel' in Spijkenisse.
Wilt u een route planner raadplegen, klik dan op de foto.

Samenwerking kinderopvang

De Hoeksteen werkt samen met diverse aanbieders van kinderopvang.

Wanneer er leerlingen vanuit de peuterspeelzaal of kinderdagopvang instromen in groep 1 van De Hoeksteen vindt er een overdrachtplaats (met toestemming van ouders/verzorgers).

Er zijn twee  manieren om een overdracht te laten plaatsvinden.

-          Een schriftelijke overdracht

-          Een warme overdracht

Bij een warme overdracht vindt er een gesprek plaats tussen de leidster van de opvang en de leerkracht van groep 1. In dat gesprek worden de onderwijsbehoeften  en de ontwikkeling  van de leerling besproken. De Hoeksteen kan dan op de juiste wijze aansluiten bij het kind en een doorgaande lijn waarborgen.

Overdrachtafspraken met ‘SKS-AllesKids’:

Alleen een warme overdracht als het een leerling betreft die een apart VVE traject heeft gehad op de peuterspeelzaal.

Overdrachtafspraken ‘Klein maar Dapper’:

Er vindt altijd een warme overdracht plaats. De gegevens van het ontwikkelingsvolgmodel en de opbrengsten van signaleringstoetsen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem van De Hoeksteen.