(klik op het plaatje)

In het jaarplan wordt u geïnformeerd over de plannen voor dit schooljaar. Welke activiteiten vinden plaats en welke doelen wil De Hoeksteen bereiken. het jaarplan wordt samen met het team opgesteld en goedgekeurd door de MR.

Het jaarplan bestaat uit een bestuurlijk deel en een school specifiek deel.

Kernpunten uit het school specifieke deel zijn

  • Opbrengst gericht werken
  • Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling
  • Beleid ten aanzien van meer- en hoogbegaafden
  • Pest aanpak

De documenten zijn in pdf formaat, hiervoor heeft u adobe reader nodig.
Dit programma is gratis te downloaden op: http://http//www.adobe.com/