De Hoeksteen, een open christelijke school,

… waar kinderen waarden en normen leren

Op onze school vertellen we de verhalen uit de bijbel. We praten met de kinderen over wat dit betekent voor ons dagelijks leven. Zo bespreken wij waarden als respect en tolerantie. Ook vieren we de christelijke feestdagen, waardoor de leerlingen, ouders en leerkrachten zich verbonden voelen.

… waar persoonlijke aandacht is voor iedereen

Het persoonlijke contact tussen leerlingen, ouders en leerkrachten vinden wij belangrijk. Zeker in het afstemmen op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen is het zaak dat we hierover regelmatig met elkaar in gesprek zijn. We willen ook elkaar respecteren in hoe we zijn. Je mag bij ons jezelf zijn en je gewaardeerd voelen.

Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn betrokken bij de school en ze komen met plezier naar school.

… waar kinderen en leerkrachten presteren naar hun mogelijkheden

Ons onderwijs is ingericht op het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Zo willen wij het beste uit de kinderen naar boven halen, dat wil zeggen: sturen in hun ontwikkelingsproces. Binnen onze structuur leren kinderen zelfstandig te werken, samen te werken, zelf keuzes te maken en zelf oplossingen te bedenken. De leerkracht begeleidt de kinderen op niveau. Kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen dit, zowel binnen als buiten de groep. Kinderen die meer aankunnen krijgen uitdagende lesstof. Ook stimuleren we kinderen hun talenten te ontwikkelen, tijdens de lessen of projecten en bij bijzondere gelegenheden.

… waar respect is voor de omgeving

Onze school staat in een mooie wijk met veel ruimte. Respect voor deze omgeving vinden wij belangrijk. Wij stimuleren elkaar in de zorg en verantwoordelijkheid hiervoor. Datzelfde geldt ook voor de ruimten in ons schoolgebouw. We houden van gezelligheid, maar ook van netheid en zorgvuldigheid.

…waar we constant op zoek zijn naar verbetering van kwaliteit

Wij kijken hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren of aanpassen op allerlei beleidsterreinen. In cyclische processen worden ingevoerde plannen geëvalueerd en bijgesteld. Onder andere door middel van scholing, studiedagen, vakliteratuur en intervisie, werken de leerkrachten continue aan hun competenties.

Aan ouders, leerkrachten en leerlingen wordt gevraagd hoe het onderwijs op school wordt ervaren. Wij staan open voor suggesties en daarmee gaan we in de planning weer aan de slag.

… waar we werken met eigentijdse methoden

Wij gebruiken op school moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen. Bij de keuze voor deze methoden houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. Wij volgen de ontwikkeling van moderne technieken en integreren deze in ons onderwijs, als ze passen in onze visie.

…waar we in een sfeervolle school, veel structuur en rust bieden

In onze rustige, maar toch actieve school komen de kinderen goed tot hun recht. Respect en waardering voor elkaar ligt hieraan ten grondslag. Met de schoolregels en het pestprotocol geven we aan hoe we hiermee omgaan.

Samen met de ouders en leerlingen creëren we een prettige en veilige leeromgeving.

cbs ‘De Hoeksteen’, voor een verantwoorde

Begeleiding

  Aandacht

     Sturing

        Inspelen

            Stimuleren