(klik op het plaatje)
 

In de schoolgids vindt u informatie over de inhoud van ons onderwijs.

  • Wat is de visie van De Hoeksteen?
  • Welke vakken worden er gegeven?
  • Hoe is de zorg voor de leerlingen geregeld?
  • Hoe gaat de school om met pestgedrag?
  • Hoe bewaakt de school de kwaliteit?
  • Hoe worden de ouders bij het onderwijs betrokken?

De documenten zijn in pdf formaat, hiervoor heeft u adobe reader nodig.
Dit programma is gratis te downloaden op: http://www.adobe.com/