Voor het aanvragen van verlof zijn er drie verschillende formulieren.

Klik hier voor : Aanvraagformulier vakantieverlof met werkgeversverklaring

Vakantieverlof kan alleen gegeven worden indien het de enige gezinsvakantie is in het schooljaar. Hierbij behoort een werkgeversverklaring waarin de werkgever verklaart dat de  werknemer niet in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens de schoolvakanties vakantieverlof op te nemen.

klik hier voor: Aanvraagformulier van meer dan 10 dagen gewichtige omstandigheden

Dit aanvraagformulier zal door school ingediend worden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u eventueel oproepen voor een nadere toelichting.

klik hier voor: Aanvraagformulier voor ten hoogste 10 dagen gewichtige omstandigheden

Dit formulier is bedoeld voor verlof aanvraag m.b.t. huwelijk, overlijden, ernstige ziekte e.d.  Niet voor vakantieverlof

De schoolleiding behoort zich aan de regelgeving met betrekking tot de leerplicht te houden. Bij overtreding van de wet wordt het schoolbestuur verantwoordelijk gesteld.